Zajęcia rytmiczno – muzyczne 


rytmika bim bam bom

Rytmika to zajęcia podczas których poprzez  śpiew, taniec, ruch, słuchanie i muzykowanie  odwołujemy się do intelektualnych i muzycznych  uzdolnień, które drzemią w każdym dziecku.

Rozbudzamy jego ciekawość, wyobraźnię oraz twórcze myślenie, czyli siły kształtujące zdolności i talent dziecka. Na zajęciach śpiewamy piosenki, wykonujemy ćwiczenia rytmiczne, tworzymy muzyczne opowiadania oraz gramy na instrumentach perkusyjnych.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni muzycznej i radości ze wspólnego muzykowania. Podczas zabawy wykorzystujemy różnego rodzaju rekwizyty i pomoce dydaktyczne, m.in.  kolorowe apaszki, różnego rodzaju piłki, kolorowe piórka, chustę animacyjną.