Język angielski w Klubiku Malucha 


 Nauka języka angielskiego odbywa się poprzez zabawę. Poznawanie otaczającego świata poprzez wyliczanki, piosenki i rymowanki pozwala osłuchiwać się z językiem. W Klubiku Malucha Bim Bam Bom dbamy również o wszechstronny rozwój małego dziecka. Zajęcia z nauki języka angielskiego pomagają budować poczucie pewności siebie, doskonalą pamięć i koordynację ruchową. Do wszystkich zmysłów dostarczane są urozmaicone bodźce, wspomagające rozwój słuchu, wzroku, węchu, smaku i dotyku.

Język angielski w Przedszkolu 


 Nauczyciel języka angielskiego komunikuje się z dziećmi wyłącznie w języku angielskim i przebywa z nimi w trakcie zajęć dydaktycznych, w czasie spacerów, jak i zabaw na świeżym powietrzu. Przyjazna atmosfera służy rozwijaniu u dziecka społecznych umiejętności oraz zdolności poznawczych. Dzięki temu dziecko ma stały kontakt z językiem i uczy się w naturalny sposób, podczas zabawy. Nauczanie języka angielskiego oparte jest na założeniach znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przedstawionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r.), uwzględnia także założenia Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, najnowsze trendy w edukacji dzieci oraz praktyczne doświadczenia z pracy z małymi dziećmi.